Thủ tục về hoạt động khuyến mại
Xác nhận kế hoạch, thông báo chương trình khuyến mại
Thủ tục về Hội chợ, triển lãm thương mại
Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại
Thủ tục về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Thủ tục về an toàn thực phẩm
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm, an toàn thực phẩm
Thủ tục về kinh doanh Xăng dầu
Cấp mới, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Giới thiệu Hướng dẫn Văn bản pháp quy Thông báo

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Sở công thương tỉnh Hưng Yên xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến ...

Đọc chi tiết
Đang cập nhật thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết